Home
Termín porodu 17. června 2008

Štěňátka budou vyrůstat v rodině s malým dítětem, s tetou hovawartkou Jessinkou, Cattinkou a strýcem jezevčíkem Deníkem. Budou mít neomezený prostor pro své hrátky (štěněcí školka), volnost po celé zahradě a přístup do domu. Klademe velký důraz na správnou socializaci našich štěňátek.

Matka a štěňátka budou pod neustálým veterinárním dohledem.

  Aktulalizace20.07.2012

 Výsledky Povahových testů

Test byl prováděn pro štěňata cizí osobou

Test Dafné Desiree Donatus Dominus Devita Disney Deniss Daisy Draco Dante
1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
2 4 4 2 3 4 5 4 3 3 3
3 3 3 4 5 3 3 5 5 3 3
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 2 2 2 5 3 4 4 4 4 4
7 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3
8 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
9 1 1 1 3 1 3 3 3 1 2
. Družnost/snadnost navázání kontaktu s člověkem
Chovatel přinese zkoušené štěně do místnosti, určené k testování. Musí to být místo, kde se štěňata ocitnou poprvé v životě. Zkoušející čeká na protilehlé straně, než je vchod. Chovatel postaví štěně na zem a odejde. Zkoušející klečí, tleská a volá psa k sobě.

 

Účel testu
1. Stanovení stupně družnosti, důvěry k člověku.
  Hodnocení
1 - Přibíhá ochotně (s radostí), se zdviženým ocasem, skáče na zkoušejícího, chňapá zuby po ruce, štěká nebo vrčí
2 - Přibíhá ochotně, se zdviženým ocasem, opírá se o zkoušejícího předními tlapkami, líže ruce
3 - Přibíhá ochotně, se zdviženým ocasem
4 - Přibíhá ochotně, se spuštěným ocasem dolů
5 - Přibíhá váhavě, se spuštěným ocasem dolů
6 - Ke zkoušejícímu se nepřiblíží
2. Následování člověka
Zkoušející vstane a normálním krokem od štěněte odchází
  Účel testu
Stanovení snahy následovat odcházejícího člověka
  Hodnocení
1 - Následuje ochotně, se zdviženým ocasem, plete se pod nohy, chňapá zuby po nohách
2 - Následuje ochotně, se zdviženým ocasem, plete se pod nohy
3 - Následuje ochotně, se zdviženým ocasem
4 - Následuje ochotně, se spuštěným ocasem dolů
5 - Následuje váhavě, se spuštěným ocasem dolů
6 - Nenásleduje zkoušejícího a snaží se od něj být co nejdále
3. Omezení pohybu/dominance
Zkoušející klečí a opatrně převrátí štěně na záda a přidrží ho v této poloze asi 30 sekund
  Účel testu
Stanovení, reakce psa na stres, způsobený fyzickou dominancí zkoušejícího. Určení tendence k dominanci nebo submisivitě.
  Hodnocení
1 - Vztekle bojuje, škube sebou, kouše
2 - Vztekle bojuje, škube sebou
3 - Je klidný, potom bojuje ale uklidní se, neuniká pohledu zkoušejícího
4 - Bojuje a potom se uklidní
5 - Nebojuje
6 - Nebojuje, uniká pohledu zkoušejícího
4. Sociální dominance
Zkoušející nadále klečí, uvolní štěně, dovolí mu vstát a začne ho hladit po hřbetě. To trvá tak dlouho, až je možné jeho chování posoudit podle níže uvedené stupnice
  Účel testu
Stanovení stupně, kdy štěně akceptuje dominanci a zjistit zda se snaží získat zpět ztracenou pozici
  Hodnocení
1 - Skáče na zkoušejícího, leze po něm, používajíc předních tlap, kouše, vrčí
2 - Skáče na zkoušejícího, leze po něm, používajíc předních tlap
3 - Leze po zkoušejícím a tulí se k němu, snaží se mu olízat tvář
4 - Lísá se, líže zkoušejícímu ruku
5 - Obrací se na záda, líže zkoušejícímu ruku
6 - Odbíhá a drží se dál od zkoušejícího
5. Dominance zdvihnutím nahoru
Zkoušející chytne štěně a drží ho bezpečně v obou dlaních, zdvihne ho asi 5 cm nad zem, test trvá 30 sekund
  Účel testu
Stanovení, v jakém stupni štěně akceptuje dominanci, když se nachází v poloze bez kontaktu s podložkou (bez fyzické kontroly)
  Hodnocení
1 - Zuřivě bojuje, kouše vrčí
2 - Zuřivě bojuje
3 - Nebojuje, je klidný
4 - Krátce bojuje, potom se uklidní, líže ruce zkoušejícího
5 - Nebojuje, líže ruce zkoušejícího
6 - Nebojuje, nehýbá se
6. Aportování
Zkoušející klečí blízko štěněte a udělá z kousku papíru kouli, hraje si s ní ve snaze zaujmout štěně. V okamžiku, kdy se štěně začne o kouli zajímat, odhodí ji do vzdálenosti 1-1,5 m
  Účel testu
Prověření chuti spolupracovat s člověkem. Potvrzuje úzký vztah mezi přirozeným nadáním k aportování a nadáním pro pracovní využití.
  Hodnocení
1 - Běží za kuličkou, zdvihne ji a utíká dál od zkoušejícího
2 - Běží za kuličkou, zastaví se u ní, nevrací se
3 - Běží za kuličkou, zdvihne ji a vrací se s ní ke zkoušejícímu
4 - Běží za kuličkou, vrací se bez ní ke zkoušejícímu
5 - Rozběhne se za kuličkou, ale zastaví se - ztrácí zájem
6 - Na pohyb kuličky vůbec nereaguje
7. Reakce na dotek/bolest
Zkoušející stiskne ukazováčkem a palcem* kůži mezi prsty přední tlapky štěněte. Po stisknutí zkoušející počítá do deseti a uvolní stisk, jestliže pes se zkouší uvolnit.
  Účel testu
8. Stanovení odolnosti proti lehké bolesti.
  Hodnocení
1 - Reakce po 8-10
2 - Reakce po 6-7
3 - Reakce po 5-6
4 - Reakce po 2-4
5 - Reakce po 1-2
8. Reakce na zvuk
Štěne je umístěno ve středu místnosti. Zkoušející upustí na podlahu předmět, který nárazem vydá silný ostrý zvuk. Nejvhodnější je předmět typu plechové misky. Předmět musí upadnout přibližně metr od zkoušeného štěněte.
Prověření citlivosti na ostrý zvuk. Může to být také test sluchu.
  Hodnocení
1 - Poslouchá, lokalizuje zdroj zvuku, přibíhá se štěkáním nebo vrčením
2 - Poslouchá, lokalizuje zdroj zvuku, štěká nebo vrčí
3 - Poslouchá, lokalizuje zdroj zvuku, projevuje zájem a přibíhá k předmětu
4 - Poslouchá, lokalizuje zdroj zvuku
5 - Je ustrašený - couvá, snaží se schovat
6 - Ignoruje zvuk, nevykazuje žádný zájem
9. Reakce na pohyb
Štěně je umístěno doprostřed místnosti. Zkoušející použije ručník, přivázaný na provázku. Pomocí provázku pohybuje ručníkem ve vzdálenosti cca 0,5 m před štěnětem.
  Účel testu
Prověření typu reakce na neznámý pohybující se předmět.
  Hodnocení
1 - Sleduje, útočí a kouše,drží
2 - Sleduje, štěká, ocas zdvižený vzhůru
3 - Sleduje se zájmem, přibíhá a zkouší se přiblížit (čichá, dotýká se čumákem nebo tlapkami)
4 - Sleduje, štěká, ocas stažený pod sebe
5 - Utíká, snaží se schovat
Shrnutí a rozbor výsledků :
Převažuje hodnocení 1
Výrazně dominantní osobnost, agresivní, lehce vyprovokovatelný ke kousání. Povaha dominantního psa způsobí neustálý boj o vůdčí pozici ve smečce. Potřebuje majitele velmi zkušeného v zacházení s dominantními, agresivními zvířaty. Nehodí se jako pes domácí, hodí se jako pes strážní nebo policejní.
Převažuje hodnocení 2
Dominantní a sebevědomá osobnost. Nehodí se pro osoby nerozhodné, obávající se přijmout pevné rozhodnutí. Ve správných rukách takoví psi mají velké šance na dobré výsledky ve výcviku a práci. Můžou plnit jak roli domácího psa, jestliže majitelé mají dostatečné znalosti o zacházení s dominantním psem a mají čas na výcvik a dlouhé procházky se psem.
Převažuje hodnocení 3
Otevřená přátelská osobnost, schopný přizpůsobit se jakékoliv situaci pod podmínkou, že bude veden pravidelným tréninkem. Přizpůsobivá povaha umožňuje adaptaci na různá prostředí .
Převažuje hodnocení 4
Lehce ovladatelná osobnost, snadno se adaptuje, výrazně se podřizuje majitelovi a očekává jeho vedení. Lehce cvičitelný, vhodný pro rodiny s dětmi, hodící se jako domácí pes. Vykazuje silné pouto ke všem členům rodiny.
Převažuje hodnocení 5
Krajně submisivní, nesebevědomý. Vytváří si velmi silné pouto s majitelem, vyžaduje neustálou péči, časté povzbuzování a výraznou podporu. Nevhodnou výchovou se stane nesmělým psem, navíc bojácným.
Převažuje hodnocení 6
Samostatná osobnost, nezajímá se o kontakt s lidmi.

 

Home ]

Nashovawart@volny.cz.
Copyright © 2004 Chovatelská stanice hovawartů
Poslední aktualizace: